ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เงินเข้าพรุ่งนี้ ได้ค่าอะไรบ้าง อย่าลืมไปเช็ค

ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ มีข่าวดีมาฝากอีกเช่นเคย เช็คกันหรือยังเอ่ย เช็ควันรับเงิน บัตรคนจน ประจำ มิ.ย. โอน 8 รายการ ค่าเช่าบ้าน ค่าหมอ นำ้ไฟ จะมีรายการไหนบ้างไปดูกันเลย

เริ่มแจกวันที่ 1 มิถุนายน 2562ได้เท่าไร เพิ่มวงเงินสำหรับซื้อสินค้าในร้านธงฟ้าประชารัฐเป็น 500 บาทต่อเดือน เป็นเวลา 2 เดือน (เดือน พ.ค.-มิ.ย.)ใครได้ ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกคน

เริ่มแจกวันที่ 2 มิถุนายน 2562 ได้เท่าไร เพิ่มเงินให้ผู้ผ่านการอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตอีกรายละ 100-200 บาทต่อเดือน ใครได้ ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ผ่านการอบรมโครงการมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต

เริ่มแจกวันที่ 9 มิถุนายน 2562 ได้เท่าไร เบี้ยคนพิการเพิ่มขึ้นจากเดิม เป็นจำนวนเงิน 200 บาทต่อคนต่อเดือน เป็นระยะเวลา 5 เดือน (เดือน พ.ค.-ก.ย.) ใครได้ กลุ่มคนพิการที่มีบัตรประจำตัวผู้พิการ ประมาณ 1,160,000 คน

เริ่มแจกวันที่ 12 มิถุนายน 2562 ได้เท่าไร ช่วยเหลือค่าเช่าบ้าน 400 บาทต่อคนต่อเดือน เป็นระยะเวลา 10 เดือน (เดือน ธ.ค.61-ก.ย.62) ใครได้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ซึ่งมีภาระค่าเช่าบ้านและไม่มีที่อยู่อาศัย (ตามข้อมูลลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อย)

เริ่มแจกวันที่ 15 มิถุนายน 2562 ได้เท่าไร เงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย 50-100 บาท เป็นระยะเวลา 3 เดือน (เดือน เม.ย.-มิ.ย.62) ใครได้ ผู้สูงอายุที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป

เริ่มแจกวันที่ 18 มิถุนายน 2562 ได้เท่าไร ค่าน้ำ 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน ใครได้ ครัวเรือนที่ใช้น้ำประปาไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด และได้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์เรียบร้อย

เริ่มแจกวันที่ 18 มิถุนายน 2562 ได้เท่าไร ค่าไฟ 230 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน ใครได้ ครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด และได้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์เรียบร้อย

เริ่มแจกวันที่ 21 มิถุนายน 2562 ได้เท่าไร ค่าเดินทางไปรับการรักษาตัว และค่าใช้จ่ายอื่นเกี่ยวกับสุขภาพ 1,000 บาทต่อคน ใครได้ ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป (จ่ายครั้งเดียว หากได้แล้ว จะไม่ได้อีก ได้ค่าอะไรกันบ้างอย่าลืมเช็คกันนะคะ

ขอบคุณ ไทยรัฐ

ทีมา:siamvariety.com

This article was written by admin